Misyon Vizyon
 
 
Misyonumuz
Üniversitenin faaliyetleri ile mali ve mali olmayan tüm işlemlerini; bağımsız ve tarafsız iç denetçileri vasıtasıyla risk esaslı olarak uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, Üniversitenin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasında yardımcı olmaktır.
 
 
Vizyonumuz
Görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, Uluslararası standartlarda, çağdaş denetim tekniklerini kullanarak, dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunan iç denetim birimi olmaktır.