Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2014-1)

İç Denetçi İbrahim KAYNAK Tarafında Anlatılan Görevde Yükselme Eğitimi'ne İlişkin Devlet Memurları'nın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders Notları

İç Denetçi İbrahim KAYNAK Tarafında Anlatılan Görevde Yükselme Eğitimi'ne İlişkin Devlet Memurları'nın Şikayet ve Müracaatlar Hakkında Yönetmelik Ders Notları

İç Denetçi İbrahim KAYNAK Tarafında Anlatılan Devlet Memurları Kanunu Ders Notları

Taşınır Yönetim Hesabının Sayıştay’a verilme süresinin Genel Kurulca karara bağlanması gerektiği hususunda 1. Dairenin 10.1.2008 tarihli ve 2008-2/58553 sayılı kararı