New Page 1

   

 
 
      Ana Sayfa

Birim Yönergesi

İletişim

 
 
 
 

   

    Sıkca Sorulan Sorular
   
1- Asgari Geçim İndirimi Uygulaması İle İlgili Sorular
2- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu İle İlgili Sorular
3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle İlgili Sorular
   
  
 
 
 
 

 ERÜ İç Denetim Birimi  Başkanlığı Tel: 0 352 207 66 66 - 10044-10046  icdenetim@erciyes.edu.tr
Web Dizayn Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İletişim Adresi: webadmin@erciyes.edu.tr