New Page 1

   

 
 
      Ana Sayfa

Birim Yönergesi

İletişim

 
 
 
 

   

    Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
 
Üniversiteler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Yüksek Öğretim Kurulu Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk. Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Atatürk Kültür Merkezi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müd. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü
Türk Akreditasyon Kurumu Türk Patent Enstitüsü
Milli Prodüktivite Merkezi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Bşk.
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi
Spor-Toto Genel Müdürlüğü  
 
 
 
 

 ERÜ İç Denetim Birimi  Başkanlığı Tel: 0 352 207 66 66 - 10044-10046  icdenetim@erciyes.edu.tr
Web Dizayn Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İletişim Adresi: webadmin@erciyes.edu.tr