New Page 1

   

 
 
      Ana Sayfa

Birim Yönergesi

İletişim

 
 
 
 

   

    Linkler
 
Ulusal Bağlantılar

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler

Sosyal Güvenlik Kurumları
Yabancı Bağlantılar

Public Internal Financial Control
The Institute of Internal Auditors
European Confederation of Institutes of Internal Auditing
AuditNet Audit Programs
Institute of Internal Auditors
Quality Management Systems Internal Auditing
Committee of Sponsoring Organizations
COSO Enterprise Risk Management
Information Systems Audit and Control Association
International Organisation of Supreme Audit Institutions
American Institute of Certified Public Accountants
KnowledgeLeader
Global Association of Risk Professionals
Professional Risk Managers' International Association
Institute On Governance
   
 
 
 
 
 

 ERÜ İç Denetim Birimi  Başkanlığı Tel: 0 352 207 66 66 - 10044-10046  icdenetim@erciyes.edu.tr
Web Dizayn Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İletişim Adresi: webadmin@erciyes.edu.tr