New Page 1

   

 
 
      Ana Sayfa

Birim Yönergesi

İletişim

 
 
 
 

   

    İDKK Kararları
İç Denetçi Olarak Atanabilme (Kurul Kararı)
İç Denetçinin Denetim Yönetim Kurulu Üyeliği (Kurul Kararı)  
İç Denetçinin Soruşturma Görevi (Kurul Kararı)
İç Denetçilerin Lojman Hakkı 
İç Denetçilerin Silah Taşıma Ruhsatı 
Eğitici İç Denetçi (Kurul Kararı)
İç Denetçi Kadrosu Verilmeyen İdareler
İç Denetim Birimi Kurma (Kurul Kararı)
İç Denetçi Maaş Tertibi
Kontrol Memurluğunda Geçirilen Süreler (Kurul Kararı)
Geçici 5/d Maddesinde Geçen "Başkanlık" ve "Genel Müdürlük" İfadeleri (Kurul Kararı)
Belediyelere Bağlı Kuruluşlarda Çalışan Müfettişlerin Durumu (Kurul Kararı)  
Emeklilik Sonrası İç Denetçiliğe Dönüş (Kurul Kararı)
Atanmadan Eğitime Katılma
İç Denetçi Eğitiminde Devamsızlık (Kurul Kararı)
Ücretsiz İzin Beş Yıllık Süre Hesabında Dikkate Alınır mı (Kurul Kararı)
Sicil ve Disiplin Amirleri
İç Denetim Birimi Kanun Maddesi Önerisi
İç Denetçi Görev Alanı
 
 
 
 
 

 ERÜ İç Denetim Birimi  Başkanlığı Tel: 0 352 207 66 66 - 10044-10046  icdenetim@erciyes.edu.tr
Web Dizayn Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İletişim Adresi: webadmin@erciyes.edu.tr