New Page 1

   

 
 
      Ana Sayfa

Birim Yönergesi

İletişim

 
 
 
 

   

    İç Denetim Mevzuatı
 

BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT

5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri 
5018 Değişikliği   
5436 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri 

İKİNCİL DÜZEY MEVZUAT

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT

Üst Yönetici Rehberi
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları  
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi  
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
Kamu İç Denetim Rehberi
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller Değiştirilmiştir
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1)
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:2)
 
 
 
 
 

 ERÜ İç Denetim Birimi  Başkanlığı Tel: 0 352 207 66 66 - 10044-10046  icdenetim@erciyes.edu.tr
Web Dizayn Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İletişim Adresi: webadmin@erciyes.edu.tr