New Page 1

   

 
 
      Ana Sayfa

Birim Yönergesi

İletişim

 
 
 
 

   

    Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
 
Adalet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Bayın. ve İskan Bak.
Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sos.Güv.Bak.
Çevre Bakanlığı Danıştay
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Denizcilik Müsteşarlığı
Devlet İst. Enstitüsü Devlet Meteor.İş.Gn.Müd.
Devlet Personel Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dışişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı
Emniyet Gen.Müd. Enerji ve Tab.Kay.Bak.
Gümrük Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı Jandarma Gen.Kom.
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı
Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Milli İstihbarat Teşkilâtı
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sahil Güvenlik Kom. Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bak. Sayıştay
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
T.B.M.M. Tapu ve Kadastro Gn.Müd.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım ve Köy İşl.Bak.
Turizm Bakanlığı Uyuşmazlık Mahkemesi
Ulaştırma Bakanlığı Yargıtay
Yüksek Seçim Kurulu  
 
 
 
 

 ERÜ İç Denetim Birimi  Başkanlığı Tel: 0 352 207 66 66 - 10044-10046  icdenetim@erciyes.edu.tr
Web Dizayn Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İletişim Adresi: webadmin@erciyes.edu.tr